Seminário de Lendas SKIF 2

30 e 31 de janeiro

 

Sábado, 30 de Janeiro de 2021
Shuseki Shihan Manabu Murakami. Kata: T. SANDAN and HANGETSU
Sensei Fumitoshi Kanazawa. Kata: H. GODAN and JITTE.
Sensei Ryusho Suzuki. Kata: H. SANDAN and BASSAI SHO
Sensei Daizo Kanazawa. Kata: T. SHODAN and KANKU DAI.

Domingo, 31 de Janeiro de 2021
Kancho Nobuaki Kanazawa. Kata: H. SHODAN and NIJUHACHI.
Sensei Paul Huglo. Kata: H. YONDAN and JION.
Sensei Shinji Tanaka. Kata: T. NIDAN and MEYKIO
Sensei Hiyori Kanazawa. Kata: H. NIDAN and CHINTE

 

Sábado, 30 de Janeiro de 2021
First class 9:00 am – 10:00 am (BR)
• Shuseki Shihan Manabu Murakami
Free Kihon to open
Kata: T. SANDAN and HANGETSU
Kihon Rank test to Godan.

Second class 10:00 am -11:00 am(BR)
• Sensei Fumitoshi Kanazawa.
Free Kihon to open
Kata: H. GODAN and JITTE
Technical kumite Free

Third class 19:00 hrs – 20:00 hrs (BR)
• Sensei Ryusho Suzuki.
Free Kihon to open
Kata: H. SANDAN and BASSAI SHO
Kihon Rank test to Nidan

Fourth class 20:00 hrs – 21:00 hrs (BR)
• Sensei Daizo Kanazawa.
Free Kihon to open
Kata: T. SHODAN and KANKU DAI.
Technical kumite Free.

 

Domingo, 31 de Janeiro de 2021

First class 9:00 hrs – 10:00 hrs (BR)
• Kancho Nobuaki Kanazawa .
Free Kihon to open
Kata: H. SHODAN and NIJUHACHI
Technical kumite Free

Second class 10:00 hrs – 11:00 hrs (BR)
• Sensei Paul Huglo
Free Kihon to open
Kata: H. YONDAN and JION.
Kihon Rank test to Nidan.

Third class 19:00 hrs – 20:00 hrs (BR)
• Sensei Shinji Tanaka.
Free Kihon to open
Kata: T. NIDAN and MEYKIO
Kihon Rank test to SANDAN

Fourth class 20:00 hrs – 21:00 hrs (BR)/ 8:00 hrs – 9:00 hrs (JAPAN)
• Sensei Hiyori Kanazawa.
Free Kihon to open
Kata: H. NIDAN and CHINTE
Technical kumite Free

 

Inscrição

 

Deixe uma resposta

%d blogueiros gostam disto: